TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä
Kustannusyhtiö Visio Oy
Työpajankatu 10 C
00580 Helsinki
Y-tunnus 1071407-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsi Nieminen
+358 (0) 45 159 4951

Rekisterin nimi
Greycloud verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Greycloud korujen toimittajilla.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kustannusyhtiö Visio Oy

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kustannusyhtiö Visio ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Kustannusyhtiö Visio Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen
Asiakastietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.